home
1. Wanneer starten de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen?
2. Als ik als eerste mijn kind inschrijf, krijgt het dan ook als eerste een plaats?
3. Kan ik mij op voorhand aanmelden zodat ik niet moet aanschuiven om mijn dochter/zoon in te schrijven?
4. Zijn er kinderen die voorrang krijgen?
5. Als mijn kind in het zesde leerjaar zit van de lagere school die op dezelfde campus ligt, heeft het dan ook voorrang?
6. Als mijn kind ingeschreven is voor het internaat van de school heeft het dan ook voorrang?
7. Wanneer is een school vol en kan mijn kind dus geweigerd worden?
8. Wie moet er aanwezig zijn bij de inschrijving van mijn kind?
9. Wat gebeurt er wanneer mijn kind geweigerd wordt omdat in de richting die hij/zij wil volgen de maximumcapaciteit bereikt is?
1.   Wanneer starten de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen?
Inschrijven doe je in het schooljaar vóór je kind naar een van onze scholen gaat. De startdatum verschilt per school en is ook afhankelijk van het leerjaar waarvoor je wil inschrijven.
Voor de concrete data en meer specifieke informatie over de inschrijvingen kan u best de website van de school raadplegen. Klik daarvoor bovenaan deze pagina op het logo van de school.

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

2. Als ik als eerste mijn kind inschrijf, krijgt het dan ook als eerste een plaats?
De basisregel voor inschrijven is: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats. Maar er zijn uitzonderingen, bepaalde kinderen krijgen voorrang. Zij mogen eerder inschrijven dan de anderen (zie vraag 4).

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

3. Kan ik mij op voorhand aanmelden zodat ik niet moet aanschuiven om mijn dochter/zoon in te schrijven?
In onze scholengemeenschap is er geen specifieke aanmeldingsprocedure voorzien via een callcenter of andere kanalen. Wie zijn kind als een nieuwe leerling in onze scholen wil inschrijven, volgt de procedure zoals beschreven onder vraag 1, waarbij als basisregel geldt: wie eerst komt, krijgt als eerste een plaats.

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

4. Zijn er kinderen die voorrang krijgen?
Sommige kinderen krijgen voorrang bij het inschrijven in het eerste jaar.

Let op!
De voorrang geldt enkel voor inschrijvingen voor het eerste jaar. Broers of zussen die willen inschrijven voor bv. een tweede of vierde jaar hebben geen voorrang. 

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

5. Als mijn kind in het zesde leerjaar zit van de lagere school die op dezelfde campus ligt, heeft het dan ook voorrang?
De scholen van onze scholengemeenschap behoren decretaal niet tot een LOP-gebied (Lokaal OverlegPlatform).   De regelgeving stelt in dat geval dat leerlingen van de lagere school die op dezelfde campus ligt geen voorrang hebben.

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

6. Als mijn kind ingeschreven is voor het internaat van de school heeft het dan ook voorrang?
Neen. De regelgeving voorziet geen voorrangsregeling voor leerlingen die op internaat komen. Het internaat en de school worden als twee verschillende instellingen beschouwd. Je moet je dus afzonderlijk inschrijven in beide instellingen.

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

7. Wanneer is een school vol en kan mijn kind dus geweigerd worden?
Elke school bepaalt zelf hoeveel leerlingen ze kan inschrijven. Voor de inschrijvingen beginnen, moet de school het juiste aantal plaatsen bekend maken.
Elke school is verplicht om op voorhand voor het eerste leerjaar van de eerste graad een maximumcapaciteit vast te leggen. Op de website van de verschillende scholen zal ten laatste op 1 maart de maximumcapaciteit die voor hun eerste jaar geldt bekend gemaakt worden. Zie website van de scholen voor meer info (klik op het logo bovenaan deze pagina).
Sommige scholen binnen onze scholengemeenschap hebben ook voor andere jaren dan het eerste jaar een maximumcapaciteit vastgelegd. Ook deze gegevens op de respectievelijk websites bekend gemaakt.

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

8. Wie moet er aanwezig zijn bij de inschrijving van mijn kind?
Elk kind dient ingeschreven te worden door één van zijn/haar ouders of een wettelijke voogd. Indien maar een van beide ouders aanwezig kan zijn bij de inschrijving, dient u te bevestigen dat deze gebeurt met de instemming van de andere ouder.  
De inschrijving gebeurt door middel van een kort intakegesprek. Dit gesprek verloopt in het Nederlands. Indien u de Nederlandse taal onvoldoende begrijpt, dient u zich te laten vergezellen door een meerderjarige die het Nederlands beheerst en die voor u kan vertalen.
Het spreekt voor zich dat wij op de infodagen en/of bij de inschrijvingen ook de aanwezigheid uw dochter of zoon op prijs stellen. Het gaat immers om haar/zijn inschrijving in een van onze scholen en we willen haar/hem dan ook graag persoonlijk verwelkomen.

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina

9. Wat gebeurt er wanneer mijn kind geweigerd wordt omdat in de richting die hij/zij wil volgen de maximumcapaciteit bereikt is?
Indien u zich op de school persoonlijk aanmeldt voor een inschrijving en de maximumcapaciteit is bereikt voor de richting waarin u uw kind wil inschrijven, kan uw kind op een wachtlijst geplaatst worden in volgorde van aanmelding. Zodra er een plaats beschikbaar komt, worden de personen die op de wachtlijst staan in volgorde van aanmelding gecontacteerd.   

klik hier om terug te keren naar bovenaan de pagina